Szanowni Państwo, Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych,

serdecznie dziękuję Wam, Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze, Druhny i Druhowie, za Wasze ciągłe czuwanie nad bezpieczeństwem państwa i obywateli oraz za aktywny udział w życiu społecznym wspólnot lokalnych. Życzę każdemu z Was stałej opieki Świętego Floriana i Boskiej Opatrzności oraz tylu szczęśliwych powrotów, ile będziecie musieli podjąć koniecznych wyjazdów do zdarzeń, do których wezwie Was strażacka syrena.

List z okazji Święta Strażaka 2024 roku