XXIII  Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w Grajewie

XXIII Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w Grajewie

7 maja 2022 roku (sobota) uczestniczyłem w XXIII  Międzynarodowym Ulicznym Biegu Wilka zorganizowanym w Grajewie. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był Burmistrz Grajewo Dariusz Latarowski. W zorganizowanym już po raz XXIII Biegu uczestniczyli zarówno najmłodsi...
Międzynarodowy Dzień Strażaka 2022

Międzynarodowy Dzień Strażaka 2022

Wyrażam głębokie uznanie i dziękuję Funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych za profesjonalne, ofiarne i skuteczne wypełnianie szlachetnej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Nie wyobrażamy sobie codziennego...
Święto Konstytucji 3. Maja

Święto Konstytucji 3. Maja

Szanowni Państwo, niech Święto Konstytucji 3. Maja będzie czasem szczególnie intensywnej, patriotycznej refleksji dotyczącej naszych postaw i zaangażowania na rzecz dobra wspólnego w naszej Ojczyźnie i jej przyszłych losów, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia...