Nasze serca, umysły i czyny - dla Niepodległej. Niech to będzie nasza wspólna deklaracja i patriotyczne zobowiązanie wobec przyszłości.

 

AKTUALNOŚCI

List z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

List z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

Czas wakacji dobiegł końca. Rozpoczyna się nowy, a dla najmłodszych pierwszy rok szkolny. Przed Wami, Drodzy Uczniowie, otwiera się ważny etap Waszego rozwoju, zdobywania i poszerzania wiedzy, kształtowania postaw i poglądów. Szczególnie gorąco pozdrawiam uczniów,...

84. rocznica wybuchu II wojny światowej

84. rocznica wybuchu II wojny światowej

Osiemdziesiąt cztery lata temu, 1 września 1939 roku, Niemcy dokonały agresji na Polskę, a siedemnaście dni później bez wypowiedzenia wojny wschodnie tereny Rzeczypospolitej zostały zaatakowane przez sowiecką Armię Czerwoną. Ten dzień na zawsze pozostanie w polskiej,...

Kurier Poselski

Kurier Poselski

Zachęcam do lektury "Kuriera Poselskiego", który zawiera moje sprawozdanie z działalności na rzecz wzmocnienia systemu ratowniczo - gaśniczego w Polsce i województwie podlaskim, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Kurier...

Dzień Solidarności i Wolności

Dzień Solidarności i Wolności

43 lata temu na fali strajków, która przetoczyła się przez całą Polskę powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, który przekształcił się w wielki ruch społeczny. „Solidarność” dała nam wszystkim nadzieję na lepszą przyszłość. Prowadziła nas ku...

Nowa jednostka wojskowa w Czartajewie koło Siemiatycz

Nowa jednostka wojskowa w Czartajewie koło Siemiatycz

18 sierpnia 2023 roku (piątek) w Czartajewie koło Siemiatycz uczestniczyłem w briefingu poświęconym utworzeniu nowej jednostki wojskowej - batalion czołgów, wchodzącej w skład 1 Dywizji Piechoty Legionów. Ta ważna decyzja Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza...