Nasze serca, umysły i czyny - dla Niepodległej. Niech to będzie nasza wspólna deklaracja i patriotyczne zobowiązanie wobec przyszłości.

 

AKTUALNOŚCI

Życzenia z okazji „Barbórki”

Życzenia z okazji „Barbórki”

Z okazji "Barbórki" składam wyrazy uznania i podziękowanie za trud i wysiłek wszystkim pracującym w branży górniczej w całej Polsce, a w moim okręgu wyborczym, w województwie podlaskim - pracownikom Zakładu Gazowniczego PSG w Białymstoku (z podziękowaniem za...

Międzynarodowy dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy dzień Osób Niepełnosprawnych

Miarą humanizmu, cywilizacji oraz skuteczności państwa i zorganizowanego społeczeństwa jest pomoc i wsparcie dla osób potrzebujących, pokrzywdzonych przez los, niepełnosprawnych. Przypomina o tym obchodzony 3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami....

50-lecie Gminy Łomża

50-lecie Gminy Łomża

1 grudnia 2023 roku (piątek) uczestniczyłem wraz z żoną w złotym jubileuszu 50-lecia Gminy Łomża. Podczas uroczystości zostały wyróżnione najaktywniejsze osoby z terenu Gminy w różnych dziedzinach życia społecznego oraz osoby najbardziej przyjazne Gminie i ją...

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom miejskich i gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz innych instytucji i placówek wsparcia składam najserdeczniejsze życzenia i...