17 września 2021 roku upływa termin konsultacji publicznych projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 roku). Swoje wnioski i uwagi do tego programu mogą zgłaszać instytucje i osoby indywidualne. Jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i aktualnie Przewodniczący Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego zgłosiłem na obowiązującym wzorze formularza konsultacyjnego wniosek dotyczący konieczności uzupełnienia sieci dróg ekspresowych w województwie podlaskim o odcinek Białystok-Augustów-Raczki (połączenie z drogą S61 Via Baltica).
Poniżej zamieszczam treść tego wniosku, z którego mogą skorzystać wszyscy zainteresowani tym ważnym problemem:

Uwagi do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku

Formularz Konsultacyjny – wypełniony wzór do wykorzystania