2 października 2023 roku (poniedziałek) uczestniczyłem wraz z żoną w podsumowaniu 59. pleneru malarskiego zorganizowanego przez Białostockie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku. Podsumowanie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Lasów Państwowych w Malinówce. Jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sprawowałem patronat honorowy nad tą inicjatywą.

W tym roku Białostockie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Białymstoku obchodzi jubileusz 55-lecia swojej działalności. Z tej okazji na ręce Prezesa Marka Ledowickiego przekazałem list gratulacyjny.(Treść listu)

Dziękuję Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku na czele z Dyrektorem Andrzejem Józefem Nowakiem za mecenat nad twórczością artystów zrzeszonych w Białostockim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Wyrażam wdzięczność działaczom Towarzystwa za promowanie sztuk plastycznych i edukacji społecznej w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego. Życzę wszystkim artystom głębokiej satysfakcji z dzieł, które są owocem Ich talentu. Prezesowi Towarzystwa Markowi Ledowickiemu pragnę podziękować za wyrażone pod moim adresem słowa zawarte w piśmie, jakie otrzymałem podczas podsumowania pleneru (Treść pisma)

 

Galeria zdjęć: