W historii państwa i narodu swoje znaczenie mają nie tylko triumfy i sukcesy, ale i wydarzenia, dzieła i wysiłki stanowiące wyraz patriotycznej troski o losy Ojczyzny, które nie przynoszą zwycięstwa od razu, w czasie, gdy mają miejsce. Takim dziełem była Konstytucja 3 Maja 1791 roku, uchwalona przez Sejm Wielki, by ratować upadające polskie państwo. Stało się to niestety za późno – za sprawą sąsiednich mocarstw i rodzimych zdrajców spod znaku Targowicy postanowienia Konstytucji nie przyniosły już oczekiwanego skutku, a potężna przez kilka poprzednich wieków Rzeczpospolita straciła niepodległość na długie 123 lata.

Konstytucja 3 Maja stała się jednak patriotyczną inspiracją, źródłem narodowej dumy oraz siły ducha dla kolejnych pokoleń i podobną rolę spełnia do dzisiaj. Stanowiła i stanowi istotną część naszej tradycji politycznej, a także świadomości i tożsamości Polaków. Ta świadomość powinna wyraźnie nam towarzyszyć dzisiaj, kiedy zagrożenia powracają, a my swoją postawą i pracą dla Polski mamy w sposób odpowiedzialny kształtować jej przyszłe losy.

Niech historia Konstytucji 3 Maja będzie dla każdego Polaka źródłem miłości Ojczyzny, siły i mądrości, ale także przestrogą, by zabójcza dla państwa i narodu walka Targowicy z patriotyczną służbą Najjaśniejszej Rzeczypospolitej była już tylko niechlubną przeszłością, którą będziemy znali jedynie z podręczników.

Vivat Konstytucja! Vivat 3 Maj! Niech żyje niepodległa, suwerenna i bezpieczna Biało-Czerwona!