103. rocznica wyzwolenia Suwałk

24 sierpnia 2022 roku (środa) uczestniczyłem w okolicznościowych uroczystościach z okazji 103. rocznicy wyzwolenia Suwałk, które odbyły się przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w centrum miasta oraz przy pomniku Polskiej Organizacji Wojskowej na cmentarzu...

Dożynki Gminne w Sztabinie (powiat augustowski)

21 sierpnia 2022 roku (niedziela) uczestniczyłem wraz z żoną w Dożynkach Gminnych w Gminie Sztabin (powiat augustowski). Organizatorami tegorocznego święta plonów byli: Urząd Gminy Sztabin, Rada Gminy Sztabin, Sołectwo Wsi Sztabin oraz Centrum Biblioteczno- Kulturalne...

Prezentacje Kulturalne w Zbójnej

20 sierpnia 2022 roku (sobota) uczestniczyłem wraz z żoną w Prezentacjach Kulturalnych podczas pikniku na stadionie w Zbójnej (powiat łomżyński).  Organizatorami wydarzenia byli Wójt Gminy Zbójna Pani Elżbieta Parzych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania...

Pikniki militarne w Suwałkach i w Grajewie

13 i 14 sierpnia 2022 roku (sobota - niedziela) uczestniczyłem w piknikach militarnych zorganizowanych w Suwałkach i w Grajewie zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej przez Wojskowe Centra Rekrutacji w Suwałkach i w Łomży. Były to dwa z trzech pikników wojskowych...

Festyn Gminny w Filipowie

14 sierpnia 2022 roku (niedziela) uczestniczyłem wraz z żoną w Festynie zorganizowanym w Filipowie z okazji obchodów 510 lat osady Filipów. „Obchody 510 rocznicy założenia osady Filipów” zostały przygotowane ze wsparciem ze środków finansowych Programu Operacyjnego...

Dożynki Gminne w Żylinach (Gmina Suwałki)

14 sierpnia 2022 roku (niedziela) uczestniczyłem wraz z żoną w Dożynkach Gminnych w miejscowości Żyliny (Gmina Suwałki). Obrzędy dziękczynne rozpoczęła Msza św. w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żylinach, po której nastąpiła prezentacja Sołectw Gminy w...

List z okazji Święta Wojska Polskiego

Obchodzone 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego to hołd Bohaterom i pamięci zwycięskiej Bitwy Warszawskiej stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Niecałe dwa lata po odzyskaniu upragnionej niepodległości, o którą walczyło kilka pokoleń Polaków,...

Obchody Święta Wojska Polskiego w 14 Pułku Przeciwpancernym w Suwałkach

12 sierpnia 2022 roku (piątek) uczestniczyłem w uroczystościach zorganizowanych z okazji Święta Wojska Polskiego w garnizonie Suwałki. Odbyły się one w 14. Suwalskim Pułku Przeciwpancernym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas uroczystego apelu Dowódca Pułku płk...