16 grudnia 2023 roku (sobota) uczestniczyłem wraz z żoną w „Wigilii Chłopskiej” zorganizowanej już po raz trzydziesty przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach.

W tym przedświątecznym spotkaniu opłatkowym uczestniczyło 15 śpiewaczych zespołów ludowych Suwalszczyzny.

Do uczestników spotkania powiedziałem m.in.: „Kultura ludowa, z której wszyscy wyrastamy, która stanowi podstawę dla kultury narodowej jest bezcenną i niepowtarzalną wartością. Trzeba ją pielęgnować, kultywować i utrwalać, by mogły z niej czerpać również przyszłe pokolenia. Dziękuję wszystkim członkom poszczególnych zespołów za kultywowanie kultury i tradycji polskiej wsi. Wielka radość, że jest wśród nich coraz więcej osób młodych. Staroście Witoldowi Kowalewskiemu oraz bezpośrednim gospodarzom spotkania – Józefowi Murawskiemu i Ewie Kleszczewskiej gratuluję organizacji wigilii i jej budującej wspólnotowej atmosfery”.

 

Galeria zdjęć: