18 grudnia 2023 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym w Urzędzie Gminy Suwałki. Wzięli w nim udział radni Rady Gminy, księża, sołtysi, przedsiębiorcy, pracownicy Urzędu i zaproszeni goście, a wśród nich Starosta Suwalski Witold Kowalewski.

Zwracając się do uczestników spotkania powiedziałem m.in.: „Życzę zgromadzonym i wszystkim mieszkańcom Gminy głębokiego autentyzmu przeżycia Bożego Narodzenia, pokoju i spokoju, a za słowami Bułata Okudżawy „każdemu tego, czego mu w życiu najbardziej brak”, ale i docenienia tego, co mamy, a czego wartości często nie do końca sobie uświadamiamy”.

 

Galeria zdjęć: