Z głębi serca życzę, by Świętom Bożego Narodzenia, tak pięknie utrwalonym przez wieki w naszej polskiej i chrześcijańskiej tradycji, towarzyszyła radość, otucha i nadzieja. Przeżyjmy te uroczyste chwile w atmosferze wzajemnej życzliwości, szacunku do drugiego człowieka, wyciszenia sporów i miłości najbliższych.