Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom miejskich i gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz innych instytucji i placówek wsparcia składam najserdeczniejsze życzenia i wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Praca na rzecz drugiego człowieka w celu poprawy, a nawet zmiany jego dotychczasowej sytuacji życiowej i rozwiązania jego problemów to trudne i odpowiedzialne zadanie, wymagające dużej wiedzy, empatii i doświadczenia. Zasługuje ona na najwyższe uznanie oraz wdzięczność tych, których los czynicie lepszym.

Dziękuję Państwu za wytrwałość i owocną służbę na rzecz podopiecznych, którzy bardzo potrzebują Waszego wsparcia. Wasza praca jest przykładem tego, że zawsze najważniejszy jest człowiek i godność jego życia.

Życzę Państwu, aby zaangażowanie i wysiłek związane z Waszą postawą i aktywnością były źródłem nieustannego dobra, a zawód, który wykonujecie cieszył się powszechnym szacunkiem i zaufaniem społecznym.

 

List z okazji Dnia Pracownika Socjalnego