16 października 2021 roku (sobota) na zaproszenie Wójta Gminy Grzegorza Jakucia uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Związku Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Turośń Kościelna zorganizowanym w świetlicy wiejskiej w miejscowości Chodory.

Podziękowałem druhom strażakom skupionym we wszystkich siedmiu jednostkach OSP na terenie Gminy Turośń Kościelna za ich czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców i niesienie im bezinteresownej pomocy w sytuacjach zagrożenia. Wyraziłem uznanie dla ich postawy i zaangażowania w realizację strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Odwołałem się również do wspólnych działań na rzecz wyposażenia jednostek OSP w niezbędny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, w ramach których w 2019 roku został zakupiony m.in. nowy wóz strażacki dla jednostki OSP w Chodorach, gdzie odbywało się gminne spotkanie sprawozdawczo – wyborcze.

Pogratulowałem Wójtowi Gminy Grzegorzowi Jakuciowi osiągnięć służących rozwojowi Gminy i poprawie życia jej mieszkańców (m.in. budowli i remontu licznych świetlic gminnych oraz wsparcia dla jednostek OSP i kół gospodyń wiejskich, a nowo wybranemu Zarządowi Gminnemu OSP życzyłem wielu sukcesów.

Galeria: