2 lipca 2021 roku (piątek) uczestniczyłem w uroczystości upamiętnienia Antonina Kenigsmana zamordowanego przez hitlerowców za pomoc Żydom w czasie okupacji niemieckiej. Jest to 49. bohater upamiętniony w ramach realizacji programu „Zawołani po imieniu”, zainicjowanego przez Panią Profesor Magdalenę Gawin – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a realizowanego przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kościele pw. św. Wojciecha w Szczepankowie, rodzinnej parafii ś.p. Antoniego Kenigsmana. Tam też ze względu na trudne warunki pogodowe miały miejsce wystąpienia okolicznościowe.

Następnie we wsi Mikołajki koło Łomży została odsłonięta tablica pamięci poświęcona bohaterowi oraz ukrywanym przez niego i również zamordowanym przez Niemców w maju 1942 roku trójce Żydów.

W uroczystości uczestniczyła Podsekretarz Stanu w MKDNiS prof. Magdalena Gawin. Udział w niej wzięli udział członkowie rodziny Antoniego Kenigsmana, Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej Tadeusz Bronakowski, parlamentarzyści, Dyrektor Instytutu Pileckiego dr Wojciech Kozłowski, samorządowcy i mieszkańcy Mikołajek, Gminy Łomża oraz zaproszeni goście.

W swoim wystąpieniu powiedziałem m.in.: Program „Zawołani po imieniu” przywraca pamięć o tych, którzy udzielając pomocy drugiemu człowiekowi, w tym przypadku prześladowanym przez Niemców Żydom, poświęcili najwyższą wartość, jaką dla każdego jest życie. Weryfikuje on również prawdę, a ostatnio coraz częściej także nieprawdę historyczną i nie pozwala pisać historii na nowo dla aktualnych celów politycznych. Realizacja tego wyjątkowo cennego programu przywraca także i umacnia wiarę w dobro, szlachetność człowieka i jego zdolność do poświęcenia się za innych. Ma to ogromne znaczenie dla motywacji przyszłych pokoleń, bo nigdy nie wolno pozwolić na to, aby bohaterstwo, ofiara i poświęcenie życia poszły na marne.

Galeria zdjęć:

Relacje medialne:

https://wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/historia/kolejny-bohater-zawolany-po-imieniu.html

https://4lomza.pl/index.php?wiad=59767

https://mylomza.pl/artykul/antoni-kenigsman-z-mikolajek/1192115

https://dzieje.pl/wiadomosci/w-mikolajkach-k-lomzy-upamietniono-kolejna-osobe-zamordowana-za-ratowanie-zydow