29 maja 2011 roku z inicjatywy Zespołu Szkół nr 12 w Białymstoku przy współpracy z Fundacją „Dr Clown” odbyła się w Parku Zwierzynieckim w Białymstoku kolejna już jubileuszowa X Majówka Integracyjna. Wzięło w niej udział kilkanaście zespołów wokalnych i tanecznych z białostockich szkół i placówek oraz dwa zespoły z zagranicy.

Poseł Jarosław Zieliński tradycyjnie już uczestniczył w festynie i ufundował,wzorem lat ubiegłych,jednemu z uczestników specjalną nagrodę. Jarosław Zieliński złożył gratulacje organizatorom Majówki i podkreślił jej wieloaspektowe wartości – integracyjne,edukacyjne,wychowawcze,rewalidacyjne i rekreacyjne.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto