24 września 2018 roku (poniedziałek) wziąłem udział w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby placówki Straży Granicznej w Dubeninkach w województwie warmińsko-mazurskim.

Podczas swojego wystąpienia zwróciłem uwagę na ważną rolę, jaką pełni tutejsza placówka w zapewnieniu bezpieczeństwa granic Polski i Unii Europejskiej:

Placówka Straży Granicznej w Dubeninkach ma szczególne znaczenie, bo jest położona przy pobliskim trójstyku granic i przesmyku suwalskim. Tutaj ochrona granic Polski i zewnętrznych granic Unii Europejskiej jest zadaniem pierwszorzędnym.

Podkreśliłem, że funkcjonariusze Straży Granicznej tak jak funkcjonariusze innych formacji potrzebują dobrych warunków do wykonywania swojej służby dlatego wszystkie 94 placówki Straży Granicznej zostały objęte rządowym programem modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020. Pochodzące z niego środki zostaną przeznaczone nie tylko na budowę nowych obiektów, ale także modernizację już istniejących, a także zakup sprzętu.

Podziękowałem Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Straży Granicznej oraz Komendantowi Głównemu Straży Granicznej gen. bryg. Tomaszowi Pradze za to, że możemy być dumni z tej formacji. Zdobywa ona uznanie w Europie, ponieważ nasi funkcjonariusze są oddelegowywani do wspólnej pracy ze służbami innych państw i wykonują tam bardzo ważne zadania w zakresie ochrony granic Unii Europejskiej.

Placówka w Dubeninkach działa w strukturach Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Funkcjonariusze ochraniają odcinek granicy państwowej o długości około 20 km. Strażnicy prowadzą rozpoznanie i zapobiegają nielegalnej migracji poza przejściami granicznymi.

Koszt budowy placówki wyniesie ponad 14,6 mln zł. Budowa finansowana jest z Programu Modernizacji Służb Mundurowych i unijnego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z rządowego programu Straż Graniczna w latach 2017-2020 zrealizuje 92 inwestycje budowlane o wartości 295 mln zł. Będą to strzelnice m.in. w Chełmie, Przemyślu i Koszalinie. Nowe placówki powstaną m.in. w Tarnowie, Bielsku-Białej i Częstochowie.

Do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w ciągu trzech lat trafi nowoczesny sprzęt o łącznej wartości ponad 3 mln zł. Będą to m.in. karabinki mini-beryl, kamizelki kuloodporne, lornetki oraz urządzenia do badania autentyczności dokumentów.