26 kwietnia 2013 roku na zaproszenie Rady Rodziców uczestniczyłem w spotkaniu poświęconym przyszłym losom Szkoły Podstawowej w Monkiniach (gmina Nowinka powiat augustowski),którą władze Nowinki chcą przekształcić ze szkoły 6-klasowej w szkołę z klasami tylko 1-3. W spotkaniu uczestniczyli licznie zgromadzeni rodzice uczniów,Wójt Gminy Nowinka Pani Dorota Winiewicz,radni Rady Gminy Nowinka,radni Rady Powiatu Augustowskiego z Klubu PiS Pan Dariusz Szkiłądź i Pan Leszek Płoński oraz przedstawiciele mediów. Starałem się przekonać Panią Wójt i radnych do odstąpienia od zamiaru częściowej likwidacji dobrze funkcjonującej i osiągającej wysokie wyniki nauczania Szkoły Podstawowej w Monkiniach. Wyraziłem w sposób jednoznaczny pogląd,że rząd (Minister Finansów) nie ma prawa wymuszać na Gminie likwidacji szkoły i wydłużania drogi i czasu dojazdu dzieci poprzez warunkowanie decyzji o udzieleniu pożyczki stabilizacyjnej z budżetu państwa trudnymi do uzyskania oszczędnościami w oświacie. Swoje stanowisko w tej bulwersującej całą społeczność wsi należących do obwodu Szkoły Podstawowej w Monkiniach wyraziłem wcześniej w specjalnym piśmie skierowanym do Przewodniczącego Rady Gminy Nowinka i wszystkich radnych tej Gminy (zob. tekst wystąpienia).