21 września 2008 roku Poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w uroczystościach obchodów 88. rocznicy "Bitwy Niemeńskiej" w Sokółce. W wystąpieniu wygłoszonym pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego podkreślił znaczenie militarne i polityczne tej drugiej wielkiej bitwy w wojnie polsko – bolszewickiej 1920 roku (obok "Cudu nad Wisłą" z 15 sierpnia 1920 roku) i jej znaczenie w wykuwaniu kształtu terytorialnego II Rzeczypospolitej. Zaakcentował również wagę pełnej znajomości najnowszej historii w umacnianiu patriotyzmu młodego pokolenia,zwłaszcza poznawania tych wydarzeń,które przez dziesięciolecia były przemilczane lub fałszowane przez komunistyczne władze PRL. Do takich wydarzeń zalicza się bez wątpienia "Bitwa Warszawska" z 15 sierpnia 1920 roku,"Bitwa Niemeńska" stoczona przez wojsko polskie z Armią Czerwoną w dniach 20 – 26 września 1920 roku oraz inwazja wojsk sowieckich 17 września 1939 i dokonany wtedy rozbiór Polski przez III Rzeszę i Związek Sowiecki.

foto

foto

Przemówienie Posła Jarosława Zielińskiego podczas uroczystości 88. rocznicy "Bitwy Niemeńskiej" w Sokółce

foto

Poseł Jarosław Zieliński składa kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sokółce