24 października 2009 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w uroczystości 90. lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,która odbyła się w Augustowie.

Poseł wyraził uznanie dla działaczy,pracowników i wolontariuszy Towarzystwa,którzy niosą pomoc w różnych formach i poprzez różne placówki dzieciom,osobom niepełnosprawnym i potrzebującym wsparcia. Historia TPD – powiedział poseł Jarosław Zieliński – które powstało,tak jak wiele innych instytucji i organizacji,u progu odzyskanej niepodległości w 1919 roku przez 90 – lat była ściśle związana z losami narodu i państwa,dzieliła jego wzloty i chwile trudne. W ciągu ostatniego dwudziestolecia Polski niepodległej Stowarzyszenie należy do najprężniej i najefektywniej działających organizacji pozarządowych. Prowadzi placówki edukacyjne,wychowawcze i opiekuńcze,organizuje wypoczynek dzieci i młodzieży,tworzy i prowadzi świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne,placówki rehabilitacyjno – terapeutyczne,warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych i inne.

foto

foto

foto