23 kwietnia 2021 roku (piątek) w Zespole Szkół Technicznych im. Władysława Stanisława Reymonta w Czartajewie (powiat siemiatycki) wręczyłem dyplom, list gratulacyjny i  nagrodę Erykowi Obniskiemu, uczniowi tej Szkoły, który zajął II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „By czas się zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.

W spotkaniu uczestniczyli: rodzice laureata, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im.  Władysława Stanisława Reymonta w Czartajewie Marta Izabela Jakimiuk, opiekunka pracy konkursowej ucznia Sylwia Pierlejewska, Starosta Siemiatycki Marek Bobel oraz  dziennikarze lokalnych                      i regionalnych środków przekazu.

Gratulując Erykowi wysoko ocenionej przez Komisję pracy konkursowej i zajętego drugiego miejsca, a także nawiązując do organizacyjnego                      i inwestycyjnego rozwoju Szkoły powiedziałem m.in.: Za chwilę odbędzie się konferencja, podczas której przyjrzymy się  szkolnym inwestycjom        i nowym inicjatywom organizacyjnym zapewniającym rozwój i  dobrą przyszłość Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie. Ale zawsze             i wszędzie, a  zwłaszcza w szkole, najważniejszy jest człowiek, uczeń. Tacy zdolni i ambitni uczniowie, jak Eryk Obniski to największy kapitał każdej placówki edukacyjnej. Jesteś– zwróciłem się  bezpośrednio do Eryka- dumą i radością Twoich rodziców, nauczycieli i szkoły, która zapewnia Ci we współdziałaniu z rodziną dalsze kształcenie i wychowanie. Gratuluję i cieszę się razem z Tobą i razem z Wami.

Tegoroczny VIII Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie zaćmił i  niepamięć”.  W  poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej odbył się w trudnych warunkach szczególnej organizacji roku szkolnego wynikającej z epidemii koronawirusa, w związku z czym uczestniczyła w nim mniejsza niż w poprzednich latach liczba uczniów; przesunięciu uległ również końcowy termin przyjmowania prac konkursowych oraz data podsumowania Konkursu.

Jednym z celów Konkursu było głębsze zainteresowanie uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych w województwie podlaskim trzema, połączonymi tragicznie ze  sobą, wydarzeniami z najnowszej historii naszej Ojczyzny – Zbrodnią Katyńską, Katastrofą Smoleńską i Obławą Augustowską.

Ze względów epidemicznych konieczna była rezygnacja w tym roku z tradycyjnej uroczystej gali podsumowania Konkursu. Jego wyniki zostały przekazane osobom zainteresowanym oraz mediom, a dyplomy, listy gratulacyjne i nagrody laureatom i uczestnikom Konkursu oraz ich opiekunom są wręczane indywidualnie.

Komisja Konkursowa w składzie:

 1. r hab. Barbara Falińska
 2. dr hab. Krzysztof Jasiewicz
 3. dr hab. Krzysztof Sychowicz
 4. dr hab. Krzysztof Filipow
 5. mgr Bożena Dzitkowska
 6. dr Krzysztof Mielnicki
 7. Prałat Stanisław Wysocki
 8. dr Jarosław Schabieński
 9. mgr Lidia Kłoczko
 10. mgr Małgorzata Kleszczewska
 11. mgr Małgorzata Kap
 12. mgr Jadwiga Pusz
 13. mgr Marek Krzysztof Brzozowski

w kategorii szkół podstawowych najwyżej oceniła następujące prace:

pierwsze miejsce: Natalia Wojciechowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem,
drugie miejsce: Hanna Horoszewska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży,
trzecie miejsce: Natalia Tymińska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 i. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem.

Wyróżnienia otrzymali: 
Anna Jurkiewicz, uczennica Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w  Suwałkach,
Kacper Baczewski, uczeń Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Tykocinie,
Natalia Rogucka, uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. Michała Sopoćki w Księżynie.

W kategorii szkół ponadpodstawowych Komisja Konkursowa najwyżej oceniła następujące prace:

pierwsze miejsce: Kinga Weronika Dudko, uczennica TEB Edukacja w Białymstoku,
drugie miejsce: Eryk Obniski, uczeń Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Stanisława Reymonta w Czartajewie,
drugie miejsce
: Mateusz Gutowski, uczeń Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie,

trzecie miejsce: Kamil Nikiforow, uczeń  Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie.

Patronat medialny nad tegoroczną VIII edycją Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”.  W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej przyjęły następujące środki przekazu:

TVP Białystok, Radio Białystok, Radio Podlasie i Regionalny Portal Informacyjny, TV Trwam, Podlasie24.pl, Radio 5, „Przegląd Powiatowy” w Augustowie, „Gazeta Współczesna”, Portale internetowe: Suwałki 24, Augustów24, isokolka.eu, Suwałki info, Niebywałe Suwałki

Jako organizator Konkursu, wraz z Panią Beatą Pietruszką – Podlaskim Kuratorem Oświaty w Białymstoku, która jest jego współorganizatorem, gratuluję laureatom, dziękuję wszystkim jego uczestnikom, nauczycielom i opiekunom, dyrektorom szkół, rodzicom, członkom Komisji Konkursowej oraz mediom za zaangażowanie w to ważne edukacyjno-wychowawcze przedsięwzięcie.

Aktualnie trwa okres przygotowywania prac konkursowych do kolejnej IX edycji Konkursu w roku szkolnym 2020/2021.

Wręczenie dyplomu, listu gratulacyjnego i nagrody Erykowi Obniskiemu, uczniowi Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Stanisława Reymonta w Czartajewie.

 

Relacje:

https://zst.czartajew.pl/start/index.php/aktualnosci/rok-szkolny-2020-21/1987-nasz-sukces

http://podlasie24.pl//siemiatycze/region/sukces-ucznia-z-czartajewa-31aa2.html