19 maja 2017 roku wziąłem udział w apelu z okazji obchodów Święta Straży Granicznej w Płaskiej (powiat augustowski). Na placu przy Placówce Straży Granicznej wspólnie z Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Grzegorzem Biziukiem wręczyłem funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie w korpusie chorążych i podoficerów. 

Podziękowałem funkcjonariuszom za ich służbę Rzeczypospolitej Polskiej. W ostatnich latach,w związku z wybuchem i stopniowym nasilaniem się kryzysu migracyjnego Straż Graniczna otrzymała wyjątkowo odpowiedzialne zadanie – ochronę granic Polski przed zagrożeniem terrorystycznym. Jej działania cechują się skutecznością i profesjonalizmem,czego przykład stanowią ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży,które przebiegły bezpiecznie m. in. dzięki Straży Granicznej.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto