29 lipca 2018 roku (niedziela) uczestniczyłem w obchodach Święta funkcjonariuszy z jednostek Policji w Siemiatyczach, Bielsku Podlaskim i Wysokiem Mazowieckiem, połączonych z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach oraz w Wojewódzkich Obchodach Święta Policji, które odbyły się w Białymstoku.

 

Święto Policji i nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji
w Siemiatyczach

Uroczystość w Siemiatyczach rozpoczęła się od Mszy Świętej w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny, odprawionej w intencji policjantów i pracowników Policji pod przewodnictwem Księdza Biskupa Seniora Diecezji Drohiczyńskiej Antoniego Pacyfika Dydycza.

Podczas apelu na placu przed Starostwem Powiatowym w Siemiatyczach miało miejsce wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach, które poprzedziło odczytanie aktu nadania sztandaru oraz symboliczne wbicie gwoździ. Następnie funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie policyjne i odznaczenia.

Ponadto jednostkom Policji z Siemiatycz, Bielska Podlaskiego i Wysokiego Mazowiecka przekazano po jednym radiowozie marki KIA Ceed. Auta zostały zakupione ze środków budżetowych z progamu modernizacji służb mundurowych.

 

 

Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Białymstoku

 

Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Białymstoku rozpoczęły się od złożenia wieńca pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Rynku Tadeusza Kościuszki. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta i plantami przez Park Zwierzyniecki pod pomnik Danuty Siedzikówny „Inki”, pod którym również złożone zostały kwiaty. Główna część obchodów odbyła się pod Pomnikiem Katyńskim w Parku Konstytucji 3 Maja. W pobliżu Parku zorganizowany został również tzw. Niebieski Piknik z atrakcjami dla najmłodszych.

W swoich wystąpieniach skierowanych do policjantów podkreślałem, że Policja powinna być blisko ludzi i im służyć. Zaznaczyłem, że odnosi się to także do uroczystości Święta Policji, które do niedawna obchodzone były w siedzibach policyjnych jednostek, „z dala” od mieszkańców. Od trzech lat obchody Święta Policji organizowane są w centrach miast. Dodałem, że przemarsz policjantów ulicami Białegostoku i oddanie hołdu tym, którym zawdzięczamy naszą niepodległość jest wyrazem tego, że Policja to formacja patriotyczna, odwołująca się do najlepszych tradycji oraz historii walk o wolność Ojczyzny.

Podziękowałem policjantom za codzienne czuwanie nad bezpieczeństwem obywateli i państwa. Zaznaczyłem, że dzięki ustawie modernizacyjnej policjanci mają coraz lepsze warunki służby:

Dzięki środkom z tego programu powstają m. in. nowe komendy, komisariaty i posterunki Policji, odtwarzamy też te posterunki, które zlikwidowano w czasie rządów koalicji PO-PSL. Znaczna część pieniędzy przeznaczona została także na podwyżki uposażeń dla funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Przywołałem również wyniki badań opinii publicznej, z których wynika, iż 86% obywateli uważa Polskę za kraj bezpieczny, ponad 90% czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania, a zaufanie do Policji wynosi około 70%.

Pogratulowałem policjantom, którzy podczas uroczystości otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe i odznaczenia:

Dbajcie o etos policjanta i całej formacji. Pamiętajcie na co dzień o słowach roty ślubowania.

W uroczystościach uczestniczyli m. in. Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Tadeusz Romańczuk (podczas uroczystości w Siemiatyczach), Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz, samorządowcy, przedstawiciele innych służb mundurowych, kapelani Policji oraz mieszkańcy Siemiatycz i Białegostoku.

 

Relacje medialne:

http://bialystok.tvp.pl/38284180/swieto-policji

http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/aktualnosci/53468,WOJEWODZKIE-OBCHODY-SWIETA-POLICJI-W-BIALYMSTOKU.html

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/158114