Sprawy rolników i rolnictwa są przedmiotem szczególnej troski rządu Prawa i Sprawiedliwości, które – jak powiedział na jednym ze spotkań Prezes Jarosław Kaczyński – „ …jest reprezentantem polskiej wsi i jest z tego dumne”. Nasz rząd, obok niezwykle ważnego bezpieczeństwa militarnego i energetycznego, jednoznacznie stwierdza, że trzecim filarem jest bezpieczeństwo żywnościowe. Zapewnia je produkcja rolna i systematycznie rosnący eksport. 

W sierpniu rolnicy dziękują Bogu za zebrane w tym roku zbiory organizując wraz z samorządowcami przy tej okazji dożynki. Jak co roku, składam wszystkim Rolnikom i Ich Rodzinom podziękowanie i wyrażam szacunek za całoroczny trud włożony w pozyskiwanie „złotych ziaren”, z których powstaje „nasz chleb powszedni”, o którym mowa w „Ojcze nasz” – najstarszej i najważniejszej modlitwie chrześcijan drogą listowną.

Zachęcam Państwa do lektury mojego okolicznościowego listu.

List Posła Jarosława Zielińskiego z okazji Święta Plonów 2023