15 grudnia 2023 roku (piątek) uczestniczyłem wraz z żoną w konferencji „Święci i błogosławieni Suwalszczyzny i Podlasia. Duchowe Dziedzictwo naszego Regionu” zorganizowanej w Augustowie przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta.

Uwaga prelegentów była poświęcona głównie bł. Mariannie Biernackiej i bł. Siostrze Sergii Julii Rapiej w 80. rocznicę Ich męczeńskiej śmierci, ku czci których Stowarzyszenie przygotowało pamiątkowe medale.

Do uczestników konferencji powiedziałem m.in.: „Dziękuję Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta, na czele z Panem Prezesem Krzysztofem Anuszkiewiczem za trud upowszechniania wiedzy o tych wyniesionych na ołtarze męczenniczkach z bliskiej nam Ziemi Lipskiej w powiecie augustowskim. Wiedza o Nich jest wciąż stosunkowo skromna, a przecież polscy święci i błogosławieni to są bohaterowie naszej trudnej historii i filary naszej polskiej i chrześcijańskiej duchowości”

Swoje wyrazy uznania poza Prezesem Krzysztofem Anuszkiewiczem kieruję również do wszystkich członków Stowarzyszenia, a w szczególności do Pani Barbary Wierzbickiej, a także mającej ogromne zasługi w badaniach nad Świętymi Bohaterami naszego regionu Siostrze Nazeretance Róży Szczecina.

 

Galeria zdjęć: