3 lutego 2012 roku Poseł Jarosław Zieliński wziął udział w uroczystości nadania przez Ministra Zdrowia certyfikatu akredytacyjnego Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Suwałkach. Suwalski Szpital jest drugim spośród szpitali psychiatrycznych w kraju wyróżnionych takim certyfikatem. Poseł pogratulował dyrekcji Szpitala ,lekarzom,pielęgniarkom,terapeutom,pracownikom administracyjnym wysokiej oceny Ich pracy dokonanej przez zewnętrzną komisję certyfikacyjną oraz życzył,aby w dalszej działalności Szpitala zawsze najważniejsza była misja wobec chorego człowieka.

Do pobrania podziękowania.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto