4 lutego 2022 roku (piątek) uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jednaczewie (Gmina Łomża), a 5 lutego 2022 roku (sobota) w zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP w Konarzycach ( Gmina Łomża), podczas których druhowie podsumowali ostatni rok (2021) swojej działalności ratowniczo – gaśniczej i społecznej.

Podczas spotkań wyraziłem szacunek i uznanie dla strażaków obu jednostek OSP za ich stałą gotowość niesienia pomocy potrzebującym i udział w akcjach ratowniczo gaśniczych zapewniających bezpieczeństwo społeczności lokalnej. Poinformowałem także o najważniejszych rozwiązaniach zawartych w uchwalonej niedawno przez Sejm ustawie o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

„Jesteście zawsze gotowi do działań ratowniczo – gaśniczych w sytuacjach różnorodnych zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców – powiedziałem m.in. Dziękuję Wam za to i wyrażam wielkie uznanie, bo jesteście formacją wolontarystyczną, a Wasza aktywność nie wynika z wykonywanego zawodu, lecz z solidarności z innymi i szlachetnej chęci niesienia im pomocy. Z satysfakcją zagłosowałem wraz z innymi posłami za skorygowanym w stosunku do pierwotnej wersji projektem ustawy, który w uznaniu szczególnej roli Ochotniczych Straży Pożarnych przynosi korzystne dla nich rozwiązania, a w szczególności przyznaje druhom z wieloletnim stażem świadczenie ratownicze stanowiące dodatek do emerytury. W ciągu minionych lat wszyscy to zapowiadali, ale nikt przed nami tego rozwiązania nie wprowadził w życie. Uczyniliśmy to dopiero my jako Prawo i Sprawiedliwość”.

Dziękuję Wójtowi Gminy Łomża, a zarazem Prezesowi Zarządu Gminnego OSP oraz Prezesom jednostek OSP w Jednaczewie i Konarzycach za wieloletnią współpracę oraz zaproszenie do udziału w rocznych zebraniach sprawozdawczych.

galeria zdjęć:

Jednaczewo, 4 lutego 2022 roku

Konarzyce, 5 lutego 2022 roku