14 lutego 2022 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w poświęceniu nagrobka Stanisława Wiśniewskiego, ps. „Zagłoba” – jednego z zapomnianych żołnierzy Armii Krajowej, którzy nie poddali się nowej sowieckiej okupacji i kontynuowali walkę po zakończeniu II wojny światowej o prawdziwą niepodległość Polski w poakowskim Stowarzyszeniu „Wolność i Niezawisłość”. Uroczystość odbyła się na cmentarzu parafialnym w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej.

Została ona zorganizowana przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, którym kieruje dr Jarosław Schabieński oraz Wojskową Komendę Uzupełnień w Suwałkach pod kierownictwem ppłk. Jarosława Kowalewskiego. Wśród uczestników uroczystości obecni byli przedstawiciele rodziny Stanisława Wiśniewskiego. Nagrobek poświęcił i modlitwie przewodniczył Proboszcz Parafii pw. Św. Aleksandra w Suwałkach Antoni Skowroński.

Dr Jarosław Schabieński przypomniał biografię Stanisława Wiśniewskiego, ps. „Zagłoba” w kontekście historii Armii Krajowej, której 80. rocznicę powstania obchodziliśmy w tym właśnie dniu, tj. 14 lutego 2022 roku.

„Działalność, walka i losy Stanisława Wiśniewskiego, ps. „Zagłoba” odzwierciedlają losy całego pokolenia, a zwłaszcza żołnierzy Armii Krajowej, którzy w czasie II wojny światowej walczyli przeciwko niemieckiemu najeźdźcy w szeregach tej największej podziemnej armii świata, a po jej zakończeniu i zdradzie Polski, jaka dokonała się w Jałcie kontynuowali walkę o prawdziwą niepodległość Polski z nowym sowieckim okupantem. Nie ma przyszłości naród, który nie szanuje swoich bohaterów. Dzisiaj przywracamy do zbiorowej pamięci postać jednego z nich. Był to żołnierz niezłomny, zabity i wyklęty przez polskie i sowieckie komunistyczne władze, który nie miał nawet swojego grobu, lecz został zakopany w polu i tylko dzięki rodzinie oraz zaangażowanemu w walkę o Polskę grabarzowi zachowała się wiedza o miejscu, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki. Ukazuje to tragizm tego czasu i ludzi, którzy poświęcili Ojczyźnie swoje życie”.

Po zakończeniu uroczystości na cmentarzu odbyła się konferencja w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach podczas której zostałem wyróżniony przez Instytut Pamięci Narodowej okolicznościowym medalem 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Jestem także wdzięczny Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Suwałkach ppłk. Jarosławowi Kowalewskiemu za okolicznościowy grawerton ” w dowód uznania za zasługi na rzecz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach”, a Prezesowi Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej gen. Związku Władysławowi Śliwie za publikację „Droga na Wawel” z wyjątkową dedykacją: „Wielkiemu polskiemu patriocie Posłowi na Sejm RP Jarosławowi Zielińskiemu w dowód najwyższego szacunku i uznania”, które otrzymałem podczas konferencji.

galeria zdjęć:

uroczystości na cmentarzu parafialnym w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej

konferencja w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach

relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/58506906/w-suwalkach-uczczono-pamiec-bylego-zolnierza-armii-krajowej

http://dwutygodniksuwalski.pl/poswiecenie-pomnika/

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/210330

https://www.facebook.com/suwalkiwku/posts/1364004734041983

https://www.facebook.com/suwalkiwku/posts/1364137990695324