12 października 2023 roku (czwartek) uczestniczyłem w spotkaniu z sołtysami gminy Nowinka i Gminy Bargłów Kościelny (powiat augustowski), zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, którego tematem było przedstawienie informacji na temat możliwości korzystania przez mieszkańców z dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”. Zebranie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince.

Na terenach wiejskich jest jeszcze duże zapotrzebowanie na wymianę „kopciuchów” i termomodernizację domów, które można zrealizować dzięki zaangażowaniu lokalnych liderów, jakimi są właśnie sołtysi. Sołtysi są promotorami tego programu w swoich sołectwach, co zostało zaakcentowane przekazaniem im stosownych tablic informacyjnych.

Dziękuję Prezesowi WFOŚIGW dr. Maciejowi Borzyszkowskiemu, Wójt Gminy Nowinka Teresie Strękowskiej oraz Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny Radosławowi Wawiórko za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania. Oboje otrzymali z rąk Prezesa Macieja Borzyszkowskiego medale 30-lecia Funduszu Ochrony Środowiska.

 

Galeria zdjęć: 

 

Relacje medialne:

https://www.facebook.com/wfosigw.bialystok/?locale=pl_PL