13 listopada 2009 roku poseł Jarosław Zieliński wziął udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Seniora,które odbyły się w Szkole Podstawowej im Obrońców Westerplatte w Rutkach,gm. Augustów.

Poseł życzył zgromadzonym licznie osobom w wieku senioralnym,Sybirakom,przedstawicielom Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wszystkim starszym mieszkańcom Ziemi Augustowskiej dobrego zdrowia na jak najdłuższe lata,pogody ducha i należnego szacunku – zarówno w rodzinach,wśród najbliższych,jak i w życiu publicznym w Rzeczypospolitej Polskiej.

„Doświadczenie i wynikająca z niego mądrość życiowa – powiedział Poseł – jest wartością niezwykle cenną,nie nauczą jej nawet najlepsze podręczniki. Dlatego proszę Was,dzielcie się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi,a młodsi niechaj chcą i umieją przyjmować je z wdzięcznością i korzystać z nich dla dobra wspólnego oraz w kształtowaniu swojego indywidualnego losu”.