7 listopada 2019 roku (czwartek) spotkałem się w Sejmie z grupą młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie.

W ramach wycieczki po Sejmie licealiści wraz z panią dyrektor Anną Sus-Cilulko zwiedzili gmach Sejmu, w tym salę plenarną oraz zapoznali się historią kompleksu sejmowego. Podczas spotkania z młodzieżą mówiłem im między innymi o pracy posłów i Sejmu, aktywności obywatelskiej, a zwracając uwagę na rolę, jaką pełnią parlamentarzyści przywołałem fragment Konstytucji 3 Maja: Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli Narodu.

Następnie uczniowie zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego.