31 maja 2011 roku w Pałacu Hasbacha w Białymstoku odbyło się oficjalne spotkanie imieninowe zorganizowane przez Lecha Jerzego Pileckiego – Prezesa Podlaskiego Klubu Biznesu.

Głównym punktem programu był recital Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Wśród licznie zaproszonych gości był również poseł Jarosław Zieliński z małżonką,który składając życzenia Solenizantowi podkreślił rolę pracodawców w rozwoju przedsiębiorczości,tworzeniu miejsc pracy i podnoszeniu materialnego poziomu życia mieszkańców regionu.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto