14 grudnia 2023 roku (czwartek) uczestniczyłem wraz z żoną w uroczystym spotkaniu opłatkowym Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach.

Podczas spotkania powiedziałem m.in.: „Święty czas Bożego Narodzenia kieruje naszą religijną wyobraźnię do betlejemskiego żłóbka jako źródła wiary w boski wymiar człowieczego losu. „Bóg porzucił szczęście swoje, wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje”, nie jesteśmy więc już sami wobec kruchości ludzkiej egzystencji. Przeżywając płynącą z tego radość składamy sobie przy wigilijnym stole i podczas świątecznych spotkań wzajemne życzenia i prosimy Bożą Dziecinę o błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i dla Polski. Wspólnym pragnieniem dobrego zdrowia, bezpiecznego i szczęśliwego życia w pokoju i dostatku, spełnienia planów i marzeń, tak osobistych, jak i wspólnotowych, obejmujemy także cały zbliżający się kolejny rok. Życzę Państwu w sposób szczególny dobrego i trwałego zdrowia na jak najdłuższe lata, szczęścia rodzinnego oraz zasłużonego szacunku najbliższych i całego społeczeństwa, a Was proszę, abyście dzielili się z młodszymi swoją wiedzą, doświadczeniem i mądrością, abyście na co dzień nam użyczali tych wartości, które trudno zdobyć w młodych latach, a których kapitał przyrasta z biegiem czasu i aktywności”.

 

Galeria zdjęć: