18 stycznia 2009 roku poseł Jarosław Zieliński wraz z żoną Lilianną uczestniczył w spotkaniu noworoczno – opłatkowym w Grabowie koło Kolna. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. w Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Grabowie,którą koncelebrował Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski. Dziękując Księdzu Proboszczowi Januszowi Kubrakowi – duszpasterzowi parlamentarzystów i samorządowców Diecezji Łomżyńskiej oraz Wójtowi Gminy Grabowo za zaproszenie i zorganizowanie spotkania poseł Jarosław Zieliński podkreślił znaczenie wspólnej refleksji nad sprawami publicznymi ludzi,których zadaniem z racji pełnionych funkcji jest troska o wspólne dobro w Rzeczypospolitej. "Wszystko wskazuje na to,że rok 2009 będzie raczej trudny,ale ważne jest,aby każdy z nas zrobił wszystko,co możliwe,aby te trudności pokonać". Uczestnicy spotkania słusznie odebrali te słowa jako nawiązanie do sytuacji gospodarczo – społecznej naszego Kraju oraz wezwanie do aktywnych działań na rzecz jej poprawy dla dobra obywateli i naszej Ojczyzny. Jarosław Zieliński złożył wszystkim zgromadzonym,ich rodzinom oraz mieszkańcom Gminy Grabowo i Powiatu Koleńskiego życzenia noworoczne.

foto

foto

foto

foto

foto

foto