25 maja 2010 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w inauguracji działalności Społecznego komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Sokółce. Poseł podziękował członkom Komitetu za to,że swoja deklaracją i aktywnością „dają świadectwo” przywiązania do idei „Polski solidarnej,silnej i nowoczesnej,zamożnej i sprawiedliwej,liczącej się w świecie i dumnej ze swoich osiągnięć”. Zaapelował również mobilizację i aktywność,aby wynik wyborów prezydenckich otworzył drogę do urzeczywistnienia takiej wizji Rzeczypospolitej.

W skład sokólskiego komitetu weszło kilkadziesiąt osób reprezentujących cały przekrój społeczeństwa. Są wśród niech samorządowcy (m.in. burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej,wiceburmistrz Piotr Bujwicki,przewodniczący Rady Miasta Jan Zabłudowski),dyrektorzy szkół i nauczyciele,lekarze,rolnicy,przedsiębiorcy,ludzie kultury,pracownicy administracji publicznej. Komitet jest otwarty dla innych osób,które zgłoszą do niego swój akces.

Członkowie Komitetu przyjęli i podpisali deklaracje o następującej treści: zob. pełny tekst deklaracji oraz skład komitetu.