21 września 2009 roku poseł Jarosław Zieliński wziął udział w roboczym posiedzeniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,który obradował w Wigrach. Tematem rozmowy posła Jarosława Zielińskiego – Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych były bieżące problemy Straży Granicznej (cięcia budżetowe,projekt budżetu na 2010 rok,liczby etatów,reorganizacja i dyslokacja placówek SG) oraz zapowiadane przez rząd PO – PSL zmiany ustawowe,zwłaszcza dotyczące pragmatyki zawodowej i systemu emerytalnego funkcjonariuszy.