15 października 2021 roku (piątek) odwiedziłem Szkołę Podstawową w Konarzycach (Gmina Łomża). Celem mojej wizyty było zapoznanie się z warunkami lokalowymi i możliwościami rozwoju Szkoły w kontekście planowanej jej rozbudowy.

Wspieram starania Wójta Gminy Łomża Piotra Kłysa i Rady Gminy w dążeniu do rozbudowy bazy lokalowej Szkoły Podstawowej w Konarzycach, która w obecnym kształcie jest za ciasna dla zwiększającej się liczby uczniów. Zabiegi te dotyczą przede wszystkim pozyskania środków finansowych z budżetu państwa w ramach programów rządowych na planowaną inwestycję. W spotkaniu poświęconym analizie projektu uczestniczył Zastępca Wójta Gminy Łomża Cezary Zborowski, Dyrektor Szkoły Beata Michalak i Wicedyrektor Sławomir Dębek.

Galeria:

Relacje z wizyty:

http://spkonarzyce.szkolnastrona.pl/a,440,wizyta-pana-jaroslawa-zielinskiego-posla-rzeczpospolitej-polskiej