Na zaproszenie dowódcy 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Garnizonu Suwałki płk. Ireneusza Króla uczestniczyłem 22 grudnia 2020 roku w przedświątecznym spotkaniu opłatkowym, które zostało zorganizowane w suwalskim Klubie Garnizonowym. Odbyło się ono w niewielkim gronie z zachowaniem wymogów sanitarnych wynikających z rygorów związanych z epidemią koronawirusa.

W życzeniach skierowanych do uczestniczących w spotkaniu oficerów wyraziłem wspólne pragnienie, aby Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący 2021 rok były czasem bezpiecznym, wolnym od epidemii i innych zagrożeń, a nasze życie społeczne mogło jak najszybciej wrócić do normalności. Życzyłem także rozbudowy i rozwoju przywróconego przed rokiem 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego i prosiłem o przekazanie moich życzeń wszystkim oficerom, podoficerom i żołnierzom Garnizonu Suwałki oraz Ich rodzinom.

 

Relacje medialne:

https://wkusuwalki.wp.mil.pl/pl/articlesaktualnosci-2020-j/spotkanie-oplatkowe-w-klubie-garnizonowym/