12 marca 2020 roku (czwartek) uczestniczyłem w spotkaniu z okazji pożegnania z mundurem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinsp. Daniela Kołnierowicza oraz przekazania obowiązków insp. Robertowi Szefcowi.

W swoim wystąpieniu podziękowałem Panu gen. Danielowi Kołnierowiczowi za 25-letnią służbę na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli, za służbę Polsce, w szczególności za ostatnie cztery lata profesjonalnej pracy na stanowisku KWP w Białymstoku. Podkreśliłem, że okres ten był wyjątkowo dobrym czasem dla garnizonu podlaskiego: nastąpił wyraźny spadek liczby przestępstw i wzrost ich wykrywalności, zwiększyła się liczba etatów funkcjonariuszy przy pełnej ich obsadzie, reaktywowanych zostało 13 posterunków Policji, budowane są nowe obiekty, wymieniono na nowy znaczną część taboru transportowego, a poczucie bezpieczeństwa obywateli i zaufanie do Policji są najwyższe w historii.

Podziękowałem także odchodzącemu ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego w Białymstoku Panu nadinsp. Danielowi Kołnierowiczowi za odważną obronę honoru i dobrego imienia Policji przed bezpodstawnymi atakami, oszczerstwami i kłamstwami niektórych polityków opozycji oraz współdziałających z nimi mediów. Paradoksem, niezrozumiałym dla opinii publicznej, jest kara dyscyplinarna, jaka Go spotkała ze strony Komendanta Głównego Policji tak naprawdę za to, że publicznie przeciwstawił się anonimowym oskarżeniom Policji upowszechnianym przez byłą posłankę PO Bożenę Kamińską. Powiedziałem, że odejście gen. Daniela Kołnierowicza ze stanowiska KWP w Białymstoku oraz ze służby w Policji z tak dużym doświadczeniem, a bez pełnej wysługi lat to wielka strata dla polskiej Policji i bezpieczeństwa publicznego

W uroczystości, która miała miejsce w w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wzięli udział m. in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, komendanci miejscy i powiatowi województwa podlaskiego, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a także przedstawiciele służb mundurowych województwa podlaskiego.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/47077806/nowy-komendant-wojewodzki-policji-w-bialymstoku

http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/aktualnosci/63522,Inspektor-Robert-Szewc-nowym-Komendantem-Wojewodzkim-Policji-w-Bialymstoku.html