27 maja 2018 roku (niedziela) uczestniczyłem w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka w Augustowie. Rozpoczęły się one Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusa w Augustowie. Uroczysty apel, podczas którego strażacy otrzymali odznaczenia, medale oraz nominacje na wyższe stopnie odbył się na Rynku Zygmunta Augusta.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie życia społecznego bez Straży Pożarnej, która jest najbardziej wielofunkcyjną ze wszystkich służb. To właśnie strażacy są zwykle pierwsi na miejscu zdarzenia, aby nieść pomoc tym, których zdrowie lub życie są zagrożone. Podziękowałem funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom, a także druhom ochotnikom za zaangażowanie, poświęcenie i profesjonalizm w codziennej służbie państwu i jego obywatelom. Dzięki temu formacja ta cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym.

Przypomniałem także, że obecnie realizowany program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020, z którego Straż Pożarna otrzyma kwotę ponad 1,7 mld zł (z czego 501 mln zł przypada na OSP) ma na celu podniesienie sprawności systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce.