12 listopada 2014 roku uczestniczyłem w Wieczornicy pt. „Jak długo na Wawelu…” zorganizowanej z okazji 96. rocznicy odzyskania niepodległości w Zespole Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak,gmina Suwałki. W swoim wystąpieniu podziękowałem dyrektorowi Szkoły Pani Katarzynie Gałaszewskiej oraz nauczycielom za mądrą działalność w dziedzinie wychowania patriotycznego młodzieży,uczniom zaś i opiekunom uroczystości pogratulowałem cennego programu artystycznego,który został oparty na wybranych wydarzeniach historii Krakowa jako starej polskiej stolicy na tle przełomowych wydarzeń z historii Polski. Wyraziłem też okolicznościową refleksję poświęconą wartości,jaką jest wolne i niepodległe państwo oraz roli uświadomienia tej prawdy w kształtowaniu postaw młodych Polaków. W spotkaniu oprócz uczniów,nauczycieli i zaproszonych gości uczestniczyło liczne grono rodziców uczniów Zespołu Szkół w Płocicznie.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto