21 grudnia 2010 roku poseł Jarosław Zieliński i jego małżonka Lilianna Zielińska uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym (OREW) w Brodzie Nowym w gminie Suwałki. Ośrodek obejmuje opieką dzieci z upośledzeniem umysłowym sprzężonym z niepełnosprawnością fizyczną. Zostało założone i jest prowadzone przez suwalski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Krystyny Mrugalskiej,kierowany przez Prezesa tego oddziału Zofię Syperek.

Jarosław Zieliński złożył życzenia świąteczno – noworoczne działaczom i wolontariuszom Stowarzyszenia,pracownikom Ośrodka,jego podopiecznym i ich rodzicom wyrażając głębokie uznanie tym,którzy podjęli się pomocy dzieciom i rodzinom pokrzywdzonym przez los,by ulżyć w ich trudnym życiowym doświadczeniu.

foto

foto

foto

foto

foto

foto