12 grudnia 2009 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w podsumowaniu projektu „ocalmy od zapomnienia kulturę i obyczaje naszych ojców” realizowanego przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach,połączonym z prezentacją szopki bożonarodzeniowej i muzycznych jasełek w wykonaniu Warsztatu Terapii Zajęciowej TPD w Suwałkach. Spotkanie odbyło się w Młodzieżowym Ośrodku Wypoczynkowym w Gawrych Rudzie i stanowiło zarazem okazję do złożenia wzajemnych życzeń świątecznych oraz podzielenia się opłatkiem przez jego uczestników.

Poseł Jarosław Zieliński zwrócił się ze słowami uznania do pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej,działaczy organizacji społecznych i wolontariuszy,którzy każdego dnia niosą pomoc osobom niepełnosprawnym i potrzebującym oraz złożył wszystkim obecnym i ich rodzinom życzenia świąteczne i noworoczne.