20 października 2017 roku wziąłem udział w obchodach Dnia Państwowego Ratownictwa Medycznego, które jak co roku świętowała Grupa Ratownicza Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży. Główna część uroczystości odbyła się na placu przed Kościołem pw. Krzyża Świętego, w którym wcześniej odprawiona została Msza Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Janusza Stepnowskiego.

Podczas uroczystości wyraziłem wielkie uznanie dla działalności Grupy Ratowniczej „Nadzieja”, którą obserwuję od 2008 roku. Podkreśliłem, że działalność Księdza Doktora Radosława Kubła i wszystkich wolontariuszy można pokazywać jako wzór całej Polsce.

Podczas obchodów wręczyłem założycielowi Grupy „Nadzieja” Księdzu Radosławowi Kubłowi oraz Dowódcy 13. batalionu piechoty lekkiej Obrony Terytorialnej w Łomży ppłk Krzysztofowi Rabkowi brązowe Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, a Wójtowi Gminy Piątnica Panu Krzysztofowi Kozickiemu – srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

W czasie uroczystości oficjalnie przekazano jednostce podpisane porozumienie w sprawie poszukiwań osób zaginionych pomiędzy Komendą Główną Policji a Grupą Ratowniczą „Nadzieja”, quada terenowego zakupionego na potrzeby poszukiwaczy Grupy ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań im. Władysława Stasiaka „Razem Bezpieczniej” oraz ambulans od włoskich ratowników z podobnego do łomżyńskiej jednostki Arcybractwa Miłosierdzia z m. San Mauro z regionu Florencja.

Grupa Ratownicza „Nadzieja” jest jednostką współpracującą z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym oraz Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Obecnie skupia około 200 wolontariuszy, w tym: 8 lekarzy, 22 ratowników medycznych, 110 ratowników i około 60 dzieci i młodzieży. Rejon operacyjny Grupy rozciąga się w promieniu 150 km od Łomży.