3 maja 2020 roku uczestniczyłem w obchodach 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które w symboliczny sposób odbyły się w Suwałkach.

Najpierw w Konkatedrze pw. Św. Aleksandra odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny. Następnie w Parku Konstytucji 3 Maja odbyła się krótka uroczystość, podczas której złożyłem kwiaty pod Dębem Wolności.

Zaznaczyłem, że choć w tym roku z powodu epidemii organizowane obchody mają niewielki, symboliczny charakter, to musimy podkreślać ważne rocznice państwowe, do których zalicza się 229. rocznica uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej. Autorzy tego jednego z najważniejszych aktów prawno-ustrojowych w naszej historii kierowali się patriotyczną troską o dobro wspólne i przyszłość Rzeczypospolitej, wyrażając to w jego preambule: (…) dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy. Powinno to być święto wszystkich Polaków. Zarówno tych, którzy dotąd swoim życiem i czynem kontynuowali te wartości, z których wyrosła konstytucja i do których zmierzała, jak i tych, którzy jeszcze tego nie docenili.

 

Relacje medialne:

https://www.suwalki24.pl/article/1,narodowe-swieto-3-maja-w-suwalkach-symboliczne-akcenty-zdjecia

https://kuriersuwalski.pl/suwalki/wiadomosci/4711-suwalskie-obchody-swieta-konstytucji-3-maja-skromniejsze-niz-zazwyczaj-zdjecia

Wyjątkowe obchody