Poseł Jarosław Zieliński otrzymał zaproszenia od wielu samorządów do udziału w obchodach 221.rocznicy Konstytucji 3 Maja. Poseł uczestniczył wraz z Małżonką w uroczystościach zorganizowanych przez władze Miasta Suwałki. Do innych organizatorów uroczystości trzeciomajowych Jarosław Zieliński przesłał listy okolicznościowe (zob. list do Burmistrza i mieszkańców Sokółki).

Przemawiając do mieszkańców Suwałk Poseł przypomniał znaczenie Konstytucji 3.Maja dla późniejszych losów narodu i państwa polskiego oraz postawił pytanie o bilans ostatniego dwudziestolecia niepodległej Rzeczypospolitej i o to,jaką Ojczyznę zostawimy przyszłym pokoleniom Polaków, wskazując na zagrożenia,które wiążą się z negatywnymi zjawiskami we współczesnej polityce: uzależnieniem od Wschodu i Zachodu („do czego prowadzi sytuacja,gdy polski rząd kłania się na Wschód i na Zachód,a z państwem polskim nie liczą się nawet mniejsi sąsiedzi ,by przywołać tylko brak poszanowania dla mniejszości polskiej na Litwie”),walka z wiarą i tradycją („do czego prowadzi sytuacja,gdy usuwa się symbole religijne z przestrzeni publicznej,podejmuje się walkę z Kościołem,redukuje się nauczanie historii i religii w szkołach),opuszczaniem Kraju przez młodych i zmuszaniem starszych do nadmiernie wydłużonej pracy („do czego prowadzi sytuacja,gdy każe się swoim obywatelom pracować nie do godnej emerytury,lecz do śmierci,gdy setki tysięcy młodych Polaków musi emigrować za chlebem do innych krajów”).

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto