28 września 2019 roku (sobota) wziąłem udział w uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach. Apel w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach poprzedziła Msza Święta w kościele pw. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego.

Zwracając się do policjantów i pozostałych uczestników uroczystości podkreśliłem, że nadanie sztandaru monieckiej jednostce Policji to wielki zaszczyt, a także uhonorowanie dotychczasowej, trudnej i odpowiedzialnej służby policjantów i pracowników tej Komendy na rzecz porządku i bezpieczeństwa.

Nadanie sztandaru, który jest symbolem honoru i tradycji, to również wyraz uznania i zaufania lokalnej społeczności dla monieckiej Policji. Od 2016 roku na policyjnych sztandarach widnieje znów, tak jak dawniej, hasło: Bóg, Honor, Ojczyzna. Ta triada wartości jest bardzo głęboko wpisana w polską tradycję i świadomość Polaków.

Niech ten sztandar Was prowadzi, wzmacniając etos formacji w służbie państwu i jego obywatelom, w służbie naszej Ojczyźnie. 

 

Relacje medialne:

http://www.e-monki.pl/index2.php?idmodyf=3281

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/60269,NADANIE-SZTANDARU-KOMENDZIE-POWIATOWEJ-POLICJI-W-MONKACH.html