Miarą humanizmu, cywilizacji oraz skuteczności państwa i zorganizowanego społeczeństwa jest pomoc i wsparcie dla osób potrzebujących, pokrzywdzonych przez los, niepełnosprawnych. Przypomina o tym obchodzony 3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.

Pamiętajmy o tym na co dzień. Z troską i empatią solidaryzuję się z Osobami doświadczonymi niepełnosprawnością, z szacunkiem, uznaniem i wdzięcznością pozdrawiam wszystkich, którzy czynią Ich życie lepszym, łatwiejszym i pełniejszym.