3 lipca 2018 roku (wtorek) uczestniczyłem w spotkaniu ze studentami, które zainaugurowało Letnią Akademię MSWiA. Jest to pierwsza edycja płatnych praktyk studenckich w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

W inauguracji wzięli udział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński oraz Wiceministrowie SWiA Pan Paweł Szefernaker i Paweł Majewski.

Do programu zakwalifikowanych zostało 20 studentów kierunków m. in. informatycznych, ekonomicznych, administracyjnych i filologicznych, głównie z mniejszych ośrodków akademickich. Wszyscy, przez niemal cały lipiec, będą mogli zdobywać nowe kompetencje, poszerzać swoją wiedzę i poznawać funkcjonowanie administracji publicznej.

Dziękuję Wam, że zdecydowaliście się poświęcić miesiąc Waszych wakacji na naukę. Że jesteście otwarci na wiedzę i nowe umiejętności. Administracja, państwo polskie potrzebuje młodych i kompetentnych ludzi, rozumiejących państwo i jego mechanizmy – podkreśliłem podczas spotkania.

Program studenckich praktyk opracowany został z myślą o nabywaniu praktycznych umiejętności oraz współpracy z doświadczonymi pracownikami Ministerstwa. Studenci zapoznają się m. in. z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania administracji rządowej, samorządowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego. W czasie trwania programu poznają specyfikę pracy także innych instytucji publicznych, m. in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Komend Głównych: Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.

Za udział w programie studenci otrzymają stypendium w wysokości 2500 zł brutto. W odpowiedzi na ogłoszenie do MSWiA wpłynęło 331 aplikacji, co oznacza niemal 17 kandydatów na jedno miejsce. Ci, którym nie powiodło się przy pierwszym naborze, będą mieli kolejną szansę już we wrześniu br., kiedy wystartuje druga edycja Letniej Akademii MSWiA.