14 października 2010 roku poseł Jarosław Zieliński – Przewodniczący Zespołu Pracy Państwowej Prawa i Sprawiedliwości oraz Poseł Sławomir Kłosowski – wiceminister edukacji narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego wystąpili w Sejmie na konferencji prasowej poświęconej problemom polskiej edukacji.
Posłowie PiS przedstawili projekt ustawy przesuwający do 2020 roku objęcie obowiązkiem szkolnym dzieci 6- letnich. Sztandarowy pomysł rządu Platformy Obywatelskiej dotyczy obniżenia wieku obowiązku szkolnego nie został przez społeczeństwo zaakceptowany głównie z powodu nieprzystosowania szkół do przyjęcia 6 – letnich dzieci. W roku szkolnym 2009/2010 tylko 4,3% populacji dzieci w wieku 6 lat poszło do klasy pierwszej szkoły podstawowej,a w obecnym roku szkolnym 2010/2011 naukę tę podjęło 8,3% przedszkolaków. Prawo i Sprawiedliwość stoi na stanowisku,że najpierw trzeba określić standardy,jakie muszą spełniać szkoły i zgodnie z nimi przygotować podstawówki do nauczania dzieci 6 – letnich,a dopiero wtedy można będzie wprowadzić obowiązkowe obniżenie wieku obowiązku szkolnego.
Posłowie Jarosław Zieliński i Sławomir Kłosowski zaprezentowali także założenia Narodowego Planu Budowy Przedszkoli. Według danych z 2007 roku spośród 1576 gmin wiejskich w Polsce,aż w 539 nie było ani jednego przedszkola ( w ostatnich trzech latach nowych przedszkoli raczej nie budowano). Warto dodać,że w roku szkolnym 1990/1991 liczba przedszkoli w Polsce wynosiła 12 300,a po 20 latach zmalała do 8470 czyli o 3830 placówek (o 31,1%). Nie da się więc osiągnąć efektu upowszechnienia edukacji przedszkolnej bez tworzenia nowych przedszkoli. Budowa nowych obiektów przedszkolnych według koncepcji Prawa i Sprawiedliwości byłaby finansowana z funduszy europejskich,budżetu państwa i środków samorządu terytorialnego.