27 października 2018 roku (sobota) wziąłem udział w suwalskich obchodach jubileuszu 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, przypadających w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Rozpoczęła je Msza Święta w Konkatedrze Św. Aleksandra, której przewodniczył Biskup Ełcki ks. Jerzy Mazur.

Po Mszy Świętej złożyłem kwiaty pod pomnikiem Papieża Św. Jana Pawła II i Marszałka Józefa Piłsudskiego. Główna część uroczystości z udziałem Zarządów Kół Łowieckich Suwalskiego Okręgu PZŁ i zaproszonych gości miała miejsce w Suwalskim Ośrodku Kultury.

Podczas swojego wystąpienia podkreśliłem, że łowiectwo to pasja mocno zakorzeniona w polskiej tradycji. Zaznaczyłem, że działalność myśliwych nie polega tylko na organizowaniu polowań, ale przede wszystkim na prowadzeniu zrównoważonej działalności przyrodniczej. Polski model łowiectwa to ogromne dziedzictwo kulturowe, praca wielu tysięcy ludzi na rzecz ochrony przyrody, a także gospodarowanie populacjami zwierząt łownych. Łowiectwo stanowi ważny element zachowania równowagi ekosystemu, bioróżnorodności i trwałości. Dodałem, że współczesne leśnictwo i myślistwo w Polsce łączą cele ochronne, hodowlane oraz produkcyjne z potrzebami ekologicznymi i społecznymi.

Obchody uświetnił Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna oraz Zespół Muzyki Myśliwskiej Hubertus z Elbląga.

W suwalskim okręgu Polskiego Związku Łowieckiego jest prawie 2800 myśliwych.

 

Relacje medialne:

Święto Polskiego Związku Łowieckiego