9 września 2016 roku uczestniczyłem w obchodach jubileuszu 25-lecia Izby Przemysłowo-Handlowej połączonego z X dorocznym Koncertem Izby. Uroczystość odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Rozpoczęła się ona od nadania sztandaru Izbie Przemysłowo-Handlowej. Poświęcenia sztandaru dokonali Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski – Metropolita Białostocki oraz Jego Ekscelencja Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub.

W swoim wystąpieniu pogratulowałem Izbie Przemysłowo-Handlowej jako stowarzyszeniu gospodarczemu osiągnięć w okresie 25 lat działalności podkreślając,że przedsiębiorcy w niej skupieni już u progu tworzenia się gospodarki rynkowej w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku mieli świadomość znaczenia współpracy z innymi podmiotami i intuicyjne przekonanie,iż razem można działać skuteczniej. Podkreśliłem także znaczenie przyjętego sztandaru i wyraziłem przekonanie,że potwierdza on dojrzałość organizacyjną Izby,bo „pełnowymiarowe instytucje mają także swoje symbole”. Podobnie jak w wystąpieniach z lat ubiegłych podziękowałem podlaskim przedsiębiorcom za „rozwijanie biznesu z ludzką twarzą” poprzez wspieranie inicjatyw edukacyjnych,kulturalnych i sportowych oraz przestrzeganie praw pracowniczych osób zatrudnionych w poszczególnych firmach.
Podczas Gali wyróżnione zostały osoby i instytucje zasłużone dla gospodarki Podlasia. Wspólnie z Wojewodą Podlaskim Bohdanem Józefem Paszkowskim wręczyliśmy odznaczenia państwowe i resortowe. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Prezes PSS Społem Mieczysław Dąbrowski,natomiast Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali uhonorowani Prezes Stowarzyszenia Właścicielek Firm Danuta Kaszyńska i Prezes firmy Jazon Jan Zadykowicz.
Podczas uroczystości otrzymałem z rąk Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Pana Witolda Karczewskiego pamiątkową statuetkę przedstawiającą Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto